วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชีวิตคนเรา

       ชีวิตคนเราก็เปรียบเหมือนสายลม
ที่พัดผ่านเมื่อทำความผิดแล้ว
ค่อยกลับมาแก้ตัว
รู้ตัวอีกที..ก็สายเกินไปแล้ว